SELECTIEPROCEDURE

Onze selectieprocedure bestaat uit volgende stappen:

1) het kandidaat lid word voorgedragen aan het bestuur door een lid.
2) het bestuur maakt een grondige screening (met eventueel anoniem bezoek aan de zaak) van het kandidaat lid.
3) bij positieve evaluatie binnen het bestuur wordt het kandidaat lid voorgesteld aan de leden.
4) pas na een unaniem positief advies van alle leden kan het kandidaat lid uitgenodigd worden naar een ledenvergadering en aanvaard worden als effectief kandidaat lid.
5) het kandidaat lid kan enkele ledenvergaderingen bijwonen (3à4 al naar gelang) alvorens hij/zij beslist om definitief lid te worden.
6) het kandidaat lid is pas definitief lid na betaling van het jaarlijks lidgeld.